Kidsprogramma fit fun and food

Een programma voor en door kinderen onder professionele begeleiding!

Voor wie is het programma?    

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar met overgewicht.

Waarvoor is het ontwikkeld?   

Voor het stimuleren van bewegen, waarbij plezier krijgen in het bewegen voorop staat en waarbij ouder en kind bewuster kijken naar een gezondere levensstijl.
 
Door wie is het ontwikkeld?    

Door Sport medisch centrum de Bron te Vinkeveen met medewerking van:
 
- Kinderfysiotherapeut Marije Vendrig
 
- Ontwikkelings-psychologe Joline van Arnhem
 
- Diëtist Hester Viveen
 
 
 En...! Een unieke samenwerking met diverse sportverenigingen in de gemeente de Ronde venen:
 
- Voetbalvereniging Hertha,
 
- Gymnastiekvereniging Atalante,
 
- Korfbalvereniging de Vinken,
 
- Basketbalvereniging Argon,
 
- Hockeyclub Loenen a/d Vecht.
 

Wanneer start het programma ?
 
meer informatie volgt 
 
 Hoe ziet het programma er uit?
 
Het programma start met een voorlichtingsbijeenkomst waarin wij u kort en bondig kennis laten maken met de inhoud en de doelstellingen van het programma. Deze voorlichting wordt gedaan door de kinderfysiotherapeut, de diëtist en de orthopedagoog.
 
Uw kind wordt door de professionals in de eerste twee weken gemeten en getest zodat we inzicht hebben in uw kind zijn of haar mogelijkheden voordat het programma begint. Deze meting wordt na afloop van het programma nog eens herhaald .
 
Het programma bestaat uit 13 weken intensieve begeleiding plus aansluitend nazorg. De groep kinderen gaat 2x per week bewegen onder leiding van de kinderfysiotherapeut en krijgt daarnaast individuele en groepsbegeleiding van de diëtiste en de orthopedagoge.

De orthopedagoge geeft de kinderen indien nodig sociale vaardigheidstrainingen. De kinderen gaan op een leuke manier met gezonde voeding om door bijvoorbeeld het maken van een collage en ze gaan als echte koks aan de slag in een kookles.
 
Het blijkt dat veel kinderen onvoldoende bewegen en dat een gedragsmatige aanpak daarbij heel  belangrijk is. Het programma is primair gericht op de kinderen maar uiteraard wordt u als ouder er ook bij betrokken omdat u op deze leeftijdscategorie nog veel invloed op uw kind kunt uitoefenen.

Waarom heeft  het programma meerwaarde voor uw kind?
 
Kinderen hebben in principe bergen energie, die wij willen gaan benutten om hun doel te bereiken  door ook bij de lokale sportclubs in de Ronde Venen te gaan bewegen. U moet het zich zo voorstellen:

De kinderen gaan 2x per week bewegen, waarvan 1x op een vaste locatie in Vinkeveen. De andere keer gaan de kinderen kennis maken met een tak van sport binnen een sportclub. De clubs die hun medewerking hebben toegezegd zijn; Voetbalvereniging Hertha, gymnastiekvereniging Atalante, Korfbalvereniging de Vinken, Basketbalvereniging Argon en Hockeyclub Loenen a/d Vecht. De kinderen maken spelenderwijs kennis met diverse takken van sport onder begeleiding van een enthousiaste trainer van de club. Dit doet hij of zij dan samen met onze kinderfysiotherapeut  Het werken aan een gezond gewicht is na 3 maanden natuurlijk niet voltooid. Het programma is een goede opstap naar een gezondere leefstijl, maar na deze 3 maanden zullen de kinderen, naast een gezonde voeding, voldoende moeten blijven bewegen en daarvoor zijn wij in gesprek met de gemeente voor eventuele subsidie mogelijkheden. Binnen het programma willen we voor de kinderen een saamhorigheidsgevoel creëren zodat zij niet alleen staan met hun "problematiek".  Overgewicht kan voor kinderen een belemmering zijn om deel te nemen aan een proefles bij een sportclub. Door deze kinderen nu als groep te laten kennismaken met de sportclubs nemen wij deze drempel voor hen weg Het concept is ontwikkeld door diëtist Hester Viveen. Er is een nauwe samenwerking tussen haar en de kinderartsen van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Tevens zijn de plaatselijke huisartsen ook op de hoogte gebracht van het programma.

Wat zijn de kosten?
 
Indien uw kind voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking wilt komen dan vraagt u eerst naar een verwijzing voor de kinderfysiotherapeut / dietist en orthopedagoog bij uw huisarts of specialist. Er is sprake van een eigen bijdrage voor niet te dekken onkosten en cursusmaterialen.