Specialisten in beweging

Heeft u het gehad met uw huidige arbodienst? Twijfelt u aan uw bedrijfsarts? Vergelijk dan eens uw huidige situatie met de werkwijze van ArBron.

ArBron richt zich op bedrijven die verder kijken dan de verplichte arbozorg en juist die verplichtingen aangrijpen voor winst verhogend gezondheidsmanagement. Wij geloven in een actieve en preventieve benadering. Topsportbenadering. Dat wil zeggen: zorgen voor uitstekende fitheid van de spelers en snel handelen! ArBron maakt het verschil omdat wij u ondersteunen gezondheid een ijzersterk fundament binnen uw bedrijf te maken.

Het Verschil

ArBron werkt proactief. Dat wil zeggen dat wij ons primair richten op het voorkomen van verzuim door gezondheidsbevordering en coaching van uw werknemers. U betaalt bij ons niet voor ‘aansluiting bij een arbodienst’, maar investeert actief in de effectiviteit van uw werknemers. Als uw werknemer wel (dreigt) uit te vallen, dan treedt de bedrijfsfysiotherapeut op als case-manager met snelle toegang tot kwalitatief hoogstaande zorg binnen het netwerk van Sport Medisch Centrum de Bron. Wij staan klaar voor u, uw medewerkers en hun familie!

U heeft één contactpersoon bij ArBron, die kennis van zaken heeft en beslissingen kan maken. Daardoor kunt u erg snel schakelen en weten ook uw werknemers wie vragen kan beantwoorden.

Hoe werkt het?
De bedrijfsfysiotherapeut is de basis van het team van ArBron. Medische kennis gecombineerd met kennis van de werkvloer. De bedrijfsfysiotherapeut is uw contactpersoon, de vraagbaak voor uw personeel en manager van wat wij de providerboog noemen.

Providerboog
Dat u snel en adequaat kunt samenwerken met de bedrijfsfysiotherapeut, betekent niet dat deze er alleen voor staat. U heeft de beschikking over een breed team aan specialisten in de bedrijfsgezondheidszorg. Deze providers kunnen op elk gewenst moment worden ingezet. U kunt meer over onze providers vinden op deze website.

Maatwerk
U heeft wettelijk gezien de keuze voor wel of geen arbodienst, de vangnetregeling of de maatwerkregeling. De vangnetregeling houdt in dat u bij een traditionele Arbodienst aangesloten blijft. In dat geval bieden wij u aanvullende diensten gericht op preventie en medische zorg voor uw werknemers.

Wanneer u kiest voor de maatwerkregeling, neemt u zelf de regie in handen en laat u daarin professioneel ondersteunen door ArBron. In overleg met u bieden wij effectieve diensten gericht op preventie en verzuimbegeleiding binnen een abonnement. Dit abonnement dekt het grootste gedeelte van uw kosten af en de inbegrepen diensten zijn gericht op het beperken van de overige diensten.

Wat vindt u belangrijk? Die vraag staat voorop bij het samenstellen van een dienstenpakket dat uw organisatie optimaal ondersteunt. Hieronder vindt u een voorbeeld, maar allereerst willen wij een belangrijk onderdeel vast toelichten:

Periodieke signalering
Om verzuim te voorkomen is een extra paar ogen onmisbaar. Met periodieke signalering haalt u bijv. elke maand een bedrijfsfysiotherapeut in huis, gemakkelijk aanspreekbaar, alert op arbeidsomstandigheden en het ‘gezicht’ voor bedrijfsgezondheidszorg in uw organisatie. Daarnaast kunt u denken aan: aansluiting en ondersteuning onlineverzuimsysteem, frequente rapportages, inzet van gezondheid bevorderende diensten, eerste consult bij verzuim, enz.

Aanvullend

Wij bieden u diensten waar u wat aan heeft! Wij onderscheiden de gezondheid bevorderende diensten en fysiotherapie op de werkvloer:

Gezondheid bevorderende diensten
Groepsfitness, hardloopbegeleiding of zelfs personal training. ArBron is een onderdeel van Sport Medisch Centrum de Bron en heeft veel ervaring met sport en bewegen. Vraag ons ook naar de inhoud van De Sportbelofte.

Fysiotherapie op de werkvloer
In-huis fysiotherapie heeft vele voordelen. Uw werknemer verspilt zo min mogelijk tijd aan reizen, klachten zullen sneller worden gemeld en behandeld en u haalt een specialist in huis voor gezondheidsadvies!

Actieve dienstverlening op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg binnen uw organisatie. Dat betekent veel meer dan adequaat reageren wanneer er een probleem is. Proactief werken levert u op:

 • een lager verzuimpercentage
 • minder grijs verzuim
 • tevreden en gezonde werknemers
 • belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 • niet alleen besparen op verzuim maar investeren in effectiviteit!

Extra
Omdat Arbron onderdeel is van het multidisciplinaire behandelcentrum SMC de Bron, sluit u zich niet alleen aan bij een modern en flexibel arbodienst verlenend bedrijf maar tevens bij een groep specialisten:

 • Bedrijfsfysiotherapeuten
 • Bedrijfsarts
 • Sportarts
 • Diëtiste
 • (sport)podoloog
 • Medical Taping specialist
 • Manueel therapeut
 • Kinderfysiotherapeute
 • Huidarts
 • Oefentherapeute

Daarbuiten hebben wij goed contact met andere specialismen (regionaal) die indien nodig ingeschakeld kunnen worden zoals acupunctuur, massagetherapie.