Specialisten in beweging

Kinderfysiotherapie Vinkeveen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor doen kinderen te weinig motorische ervaring op. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door onze kinderfysiotherapeut in Vinkeveen.

WAT IS EEN KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolg masteropleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Sport Medisch Centrum de Bron heeft in de persoon van Susanne Kroon dit specialisme in huis. Zij observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

BEHANDELPLAN KINDERFYSIOTHERAPIE

Susanne werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de (jeugd/huis)arts, leerkracht en logopedist. Allereerst wordt het motorische niveau door middel van een intakegesprek, het onderzoek en gestandaardiseerde tests in beeld gebracht. Susanne bespreekt de bevindingen en stelt vervolgens een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

DE BEHANDELING

De behandeling is gericht op het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Zodat het beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

kinderfysiotherapeut vinkeveen

kinderfysio vinkeveen

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandelingen:

INDICATIES ZUIGELINGEN

 • Voorkeurshouding met eventuele afplatting schedel
 • Aangeboren of verworven aandoeningen die de
 • Motoriek beïnvloeden
 • Pre-dysmature kind (te vroeg geborene)
 • Huilbaby’s
 • Billenschuiver

INDICATIES JONGE EN OUDERE KINDEREN

 • Motorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes
 • Moeite met de fijne motoriek (zoals knippen, schrijven)
 • Moeite met de grove motoriek (zoals springen, hinkelen, zwemmen)
 • Aangeboren of verworven aandoeningen die de motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon, tenenlopen
 • Orthopedische klachten en/of (houdings-)afwijkingen
 • Herstel na (sport)blessure
 • Ademhalingsproblematiek
 • Zindelijkheidsproblematiek

VERWIJZING EN VERGOEDING

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de

kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Uit de aanvullende verzekering kunnen meer behandelingen vergoed worden. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

WAAR

Kinder Medisch Centrum De Bron is onderdeel van Sport Medisch Centrum De Bron en is gevestigd op het Tuinderslaantje te Vinkeveen. Na een ingrijpende verbouwing heeft het pand een geheel nieuw karakter gekregen: professioneel, eigentijds en sfeervol. Met een aparte oefenruimte van 60 m2 komt de kinderfysiotherapie volledig tot zijn recht.