Specialisten in beweging

Privacyverklaring SMC de Bron :
(versie 28-02-2018)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Graag informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Persoonsgegevens die SMC de Bron verwerkt
SMC de bron is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/individuele-gezondheidszorg).

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat ook de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals uw BSN en uw gezondheidsgegevens. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. Gegevens om u te begeleiden voor bijvoorbeeld de fitness zijn beperkt tot NAW gegevens, bankgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor het fitness abonnement.

Voor personen jonger dan 16 jaar hebben we toestemming nodig van hun ouders of voogd.

Toegang tot gegevens

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt en/of de trainer die u begeleidt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen

Uw gegevens worden vastgelegd in een (elektronisch) patiënten/cliënten dossier. SMC de Bron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SMC de Bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden kan  wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Als u bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeldt voor onze diensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Voorkeurstijden

Hoe lang we gegevens bewaren

Nadat u behandeld en of begeleid bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep personen deze gegevens in kan zien.

SMC de Bron zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut en/of de trainer die u begeleidt verzoeken deze te wijzigen en/of te verwijderen.

Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smcdebron.nl. Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SMC de Bron zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.smcdebron.nl, telefoonnummer: 0297-266700 of per e- mail info@smcdebron.nl

Beveiliging

SMC de Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie, via info@smcdebron.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Google Analytics

SMC de Bron maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SMC de Bron heeft hier geen invloed op. SMC de Bron heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

SMC de Bron maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. SMC de Bron gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. SMC de Bron gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SMC de Bron heeft hier geen invloed op.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat SMC de Bron niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen SMC de Bron, kenbaar maken. Deze kunt u vinden via deze link.

Ook kunt u de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.