Specialisten in beweging

Introductie

Kanker is een ziekte die helaas niet meer weg te denken is in de huidige maatschappij. Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. De prognoses zijn in de afgelopen jaren verbeterd door o.a. tijdige ontdekkingen, betere medische oncologische behandelingen en door vele wetenschappelijke onderzoeken.

Het ziekteproces en de medische oncologische behandelingen hebben veel invloed op het fysieke, emotionele, mentale en sociale welzijn tijdens het dagelijks leven van patiënten met kanker. De oncologie fysiotherapeut kan bij diverse soorten kanker een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in diverse stadia voor, tijdens, na de medische oncologische behandelingen. Dit wordt gedaan d.m.v. een oncologisch beweegprogramma en/-of andere fysiotherapeutische behandelmethodes.

Oncologische revalidatie
Oncologische revalidatie vinkeveen

Medische oncologische behandelingen

De medische oncologische behandelingen hebben veel invloed op de spierfunctie, conditionele inspanningsvermogen, energiegebrek en kwaliteit van leven. Diverse klachten die kunnen ontstaan door de medische oncologische behandelingen zijn o.a. pijn, misselijkheid, kanker gerelateerde vermoeidheid, psychosociale problematieken, zwelling, verminderd lichaamsbalans. Op deze diverse klachten kan de oncologie fysiotherapie positieve invloed op hebben.

QUITO:

“Iedereen oefent op zijn of haar eigen niveau”

Beweegprogramma oncologie

Het beweegprogramma voor oncologie wordt uitgevoerd onder supervisie van een gespecialiseerd/deskundig fysiotherapeut bij ons in de praktijk. Een beweegprogramma duurt gemiddeld 12 weken, hiervan kan per individu worden afgeweken door de zorg op maat. Het oncologische beweegprogramma kan zowel individueel als in klein groepsverband worden gedaan. De frequentie van het uitoefenen van het beweegprogramma is twee keer per week van circa 60 minuten. Meest voorkomende oefeningen zijn kracht-, conditie- en balansoefeningen

Procedure beweegprogramma

Na verwijzing wordt er eerst een individueel uitgebreide intake afgenomen door een gespecialiseerd fysiotherapeut. In samenspraak met u wordt het behandelplan opgesteld aan de hand van uw individuele doelen/-wensen. Aan de hand van uw behandelplan en doelen/-wensen worden er individuele metingen afgenomen om een baseline meting te bepalen. Gedurende het behandeltraject worden deze metingen opnieuw afgenomen voor een tussentijdse evaluatie(s). Aan het eind van uw behandeltraject wordt er een eindmeting gedaan. Na het beëindigen en behalen van uw doelen/-wensen raden wij aan om het beweegprogramma zelfstandig te blijven voortzetten (of) bij ons in de praktijk of elders.

 

Oncologische revalidatie 2
Oncologische revalidatie

Effecten van een beweegprogramma voor oncologie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat revalideren onder supervisie van een gespecialiseerd fysiotherapeut in verschillende stadia (voor/tijdens/na) medisch oncologische behandeling positieve invloed heeft op de algehele kwaliteit van leven op zowel fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Het beweegprogramma kan invloed hebben op:

 • De vermindering van diverse pijnen;
 • Het opbouwen of behouden van het conditionele inspanningsvermogen;
 • Het verbeteren van spierfunctie/spierkracht;
 • Het verminderen van kanker gerelateerde vermoeidheid;
 • Het verminderen van zwelling/- oedeem;
 • Het verbeteren van lichaamsbalans;
 • Het lichaamsgewicht verlagen;
 • Het dagelijkse functioneren;
 • Het sneller terug keren naar werk;
 • De afname van diverse pijnen tijdens de chemotherapie periode;
 • Verminderen van misselijkheid gedurende de chemotherapie;
 • Het ontwikkelen van een actievere leefstijl;

Palliatieve of terminale fase

Tijdens deze fase zou u in eerste instantie niet gelijk denken aan fysiotherapie. In de afgelopen jaren is de palliatieve fase van levensverlenging steeds langer geworden dan voorheen, dit komt door de wetenschappelijke ontwikkelingen. Het doel is dan ook in de palliatieve fase het leven verlengen met een zo goed mogelijk kwaliteit van leven. Deze fases zal zich voornamelijk richten op uw hulpvraag met betrekking tot kwaliteit van leven of kwaliteit van sterven. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met kanker in de palliatieve fase met juiste zorg op maat:

 • Minder klachten en/- of beperkingen ervaren zoals oedeem, pijn, benauwdheid of angst
 • Betere kwaliteit van leven ervaren
 • Meer kwaliteit hebben tijdens de dagelijkse handelingen
 • Meer kracht, conditie en vitaliteit behouden.
 • Meer comfort ervaren door o.a. comfortabele houding adviezen.
 • Daarbij een ergonomische en comfortabele transfer technieken voor de mantelzorger aanleren.

Multidisciplinair samenwerken

De oncologie fysiotherapeut werkt nauw samen met oncologen, huisartsen, oncologieverpleegkundige, POH’ers en andere paramedici zoals diëtisten en ergotherapeuten.

Verwijzing en vergoeding

Per zorgverzekeraar varieert wat u vergoed krijgt. Daarom is het raadzaam om vooraf te infomeren bij u zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Een verwijzing van uw specialist (oncoloog of huisarts) is altijd nodig om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Waar

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze MSc oncologiefysiotherapeut Paul Kunkeler. Hij is aangesloten bij het netwerk van Onconet en het INKL Verwijsgidskanker

Bekijk onze folder

Email: paulkunkeler@smcdebron.nl

Telefoonnummer: 0297266700

Oncologische revalidatie vinkeveen