Specialisten in beweging

Het Latijnse ‘claudicatio intermittens’ betekent letterlijk: met tussenpozen mank lopen. In de volksmond noemen we dit etalagebenen omdat mensen met claudicatio klachten de neiging hebben voor een winkeletalage te stoppen. Na enige tijd lopen ontstaat er namelijk pijn in de benen. Wanneer je een tijd hebt stil gestaan zal de pijn langzaam wegtrekken. Hoe erger de pijn wordt tijdens het lopen, hoe meer de persoon met vaatproblematiek onnatuurlijk gaat lopen.

Fysiotherapeuten kunnen een training geven die speciaal is ontwikkeld voor mensen met etalagebenen en hen helpen bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Bij SMC de Bron is Paul onze specialist voor mensen met claudicatio intermittens/etalagebenen.

Claudicationet

Claudicatio intermittens

 

Claudicatio intermittens

Oorzaken claudicatio intermittens

Als gevolg van slagaderverkalking (arteriosclerose) in de vaatwand kan er een vernauwing ontstaan in een slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. De patiënt ervaart dit in de kuit, dijbeen of bil. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Wat kunt u er zelf aan doen om deze klachten te voorkomen?

De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveelheid beweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Verder is een goede voetverzorging belangrijk om te voorkomen dat de slechte bloedtoevoer leidt tot slecht genezende wondjes of zweren, met name als u suikerziekte heeft. Probeer daarom wondjes, bijvoorbeeld bij het knippen van de nagels, te voorkomen.

Algemeen behandeling

De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is echter ook een groep patiënten die intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig om de vernauwing van het bloedvat op te heffen. Ook na een dergelijk operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn. Dan wordt vooral uw manier van lopen bekeken waarna mogelijk een fysiotherapeutische behandeling volgt.

Wat is het doel:

De eerste behandelkeuze is, onder begeleiding van een fysiotherapeut, looptraining/gesuperviseerde looptraining te volgen om een positief effect te creëren op uw klachten. Dit zal uw (pijnvrije) loopafstand vergroten.

In combinatie met eventuele aanpassingen aan uw leefstijl kunnen wij ook een positieve bijdrage leveren op het verminderen van uw klachten en het verbeteren van u het kwaliteit van leven. We gaan samen met u een programma opstellen zodat u langzaam zelfstandige sport- of beweegactiviteit kunt hervatten. We gaan uw conditie op peil brengen én houden. Tegelijkertijd versterkt u uw spieren. Dit zal de klachten van claudicatio intermittens verminderen die hierboven zijn genoemd.

Een goed individueel beweegprogramma heeft een positief effect op claudicatio patiënten:

 • Het vergroten van uw loopafstand
 • Afname van pijnklachten in het been
 • Het uitstellen van eventuele operaties (zoals dotteren)
 • Eventueel het verbeteren van uw looppatroon
 • Mogelijk een verandering van een gezondere levensstijl
 • Het verbeteren van uw kwaliteit van leven

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens

Hoe ziet het programma eruit?

Het individuele beweegprogramma van u zal ongeveer bestaan uit 37 behandelingen, dit staat gelijk aan 1 jaar. De eerste behandeling zal bestaan uit een intake. Vervolgens wordt u getest over u loopafstand, kracht en een aantal vragenlijsten gerelateerd aan u klachten. Om een zo goed mogelijk individueel beweegprogramma te kunnen opstellen. Tijdens de behandelperiode zal regelmatig deze testen en vragenlijst afgenomen ter evaluatie van resultaten en voortgang. Gedurende de behandelperiode zal u steeds door verschillende fases gaan, deze staan hieronder beschreven:

 • Fase 1: De eerste 4 weken van de behandelperiode zal u 2 á 3keer met de fysiotherapeut het individuelle beweegprogramma doen. In deze periode gaan we u beweegprogramma opstarten.
 • Fase 2: Later zal in dit langzaam afnemen na 1 á 2 keer per week met de fysiotherapeut, u gaat steeds meer zelfstandiger het individueel beweegprogramma uitvoeren. Dit zal u nog steeds 2 á 3 per week doen.
 • Fase 3: Na kwartaal gaan we kijken of het lukt dat u zelfstandig aan de slag kan met uw individueel beweegprogramma en evalueren 1 á 2 keer per maand met de fysiotherapeut.

Belangrijke punten in de behandeling zijn:

 • Het verbeteren van de (pijnvrije/maximale) loopafstand vergroten. Door u te leren omgaan met uw klachten en doormiddel van een individueel beweegprogramma.
 • Het verbeteren van uw conditie en kracht. Veel claudicatio patiënten gaan inspanning uit de weg, omdat ze pijn krijgen bij wandelen. Dit leidt juist weer tot verder conditieverlies en krachtverlies. Het is belangrijk hier verandering in te brengen en uw conditie en kracht op verantwoorde wijze te verbeteren. U kunt meer dan u denkt!
 • Mogelijk kunnen we aan u leefstijl patroon nog iets aanpassen om u een gezonde leefstijl aan te beiden wat leidt tot een positief effect op u klachten en mogelijk terug keren van u klachten.
 • Verbeteren van u looppatroon, door de pijn in het been kunt u anders zijn gaan lopen. Door aansturing en begeleiding kunnen we u weer helpen om weer een natuurlijker/efficiënter looppatroon aan te leren.

Hoe zit het met de vergoeding:

Per 1 januari 2017 worden 37 behandeling met de fysiotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering. Onze praktijk is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet.

Meer weten?

Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen Paul Kunkeler

Claudicatio intermittens paul