Specialisten in beweging

Oedeemfysiotherapie

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van oedeem.

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. De ophoping van weefselvocht, het zogenoemde ‘vocht vasthouden’, geeft een zichtbare zwelling. Dit kan zich over het hele lichaam manifesteren of in ledematen. Door met een vinger op de plek te drukken, kunt u het makkelijk zien. Wanneer u uw vinger weghaalt, zal er even een klein kuiltje zichtbaar blijven. Na een nacht slapen met bijvoorbeeld de benen omhoog, zal het vocht weer verdwijnen. Wanneer het vocht niet of nauwelijks verdwijnt kan er sprake zijn van lymfoedeem.

Vocht hoopt zich op als er een storing in het lymfsysteem zit. Het lymfsysteem voert vocht uit alle delen van het lichaam op tijd af naar de nieren, zodat we het kwijt kunnen raken. Het is te vergelijken met de bloedsomloop, maar dan in de huid. Op belangrijke punten, zoals in de oksels en lies, bevinden zich belangrijke knooppunten of afvoerkruispunten: de lymfknopen. Als deze knopen niet goed (meer) werken of zijn verwijderd, kan het vocht niet goed meer weg. U kunt last krijgen van oedeem bij warmte, vermoeidheid, sportletsel, huidafwijkingen, verwijdering van lymfeklieren, trombose of overgewicht.

Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie-Freek

Oncologie en oedeem

Bij veel oncologie patiënten ontstaat oedeem na het verwijderen van lymfeknopen, bestraling of chemo. Oedeemfysiotherapie wordt bijvoorbeeld regelmatig ingezet na behandeling van borstkanker en prostaatkanker of bij problemen met spataderen of open benen. Door oedeemfysiotherapie vroegtijdig in te zetten, wordt voorkomen dat bewegingsbeperkingen optreden of dat je wordt verhinderd in je dagelijkse bezigheden. Daarnaast kan de kans op complicaties zoals wondroos en open wonden verkleind worden.

Behandeling oedeemfysiotherapie

De oedeemfysiotherapeut probeert met oefeningen de afvoer van het vocht te stimuleren. Ook gebruikt hij of zij hiervoor speciale massagetechnieken, bandages, banden of therapeutische kousen. Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met oncologen of andere specialisten.

Oedeemfysiotherapie wordt voor een deel vergoed uit de aanvullende verzekering en voor een deel uit de basisverzekering.

Vragen en opmerkingen

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Freek van Vliet. Hij is in 2019 afgestudeerd als oedeemfysiotherapeut.