Specialisten in beweging

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt telefonisch contact opnemen 0297-266700 of het formulier onder de contactpagina gebruiken. 

Wat moet ik meenemen bij een eerste afspraak?

Bij u eerste afspraak moet uw verzekering pas, uw (geldige) legitimatiebewijs mee te nemen. Als u in bezit bent van een verwijzing van een huisarts of specialist, dan dient u deze ook mee te nemen.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Nee, fysiotherapeuten kunnen beoordelen en behandelen zonder verwijzing door een arts. 

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Dit kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Goed om te weten is dat de meeste verzekeraars vergoeden per jaar en niet per aandoening.

In ons systeem houden wij bij hoeveel behandelingen u heeft gehad. Het blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Met alle zorgverzekeraar hebben wij een zorgcontract. De rekening van uw behandeling gaat vaak direct naar de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Als u niet aanvullend verzekerd bent, of u bent beperkt verzekerd voor fysiotherapie, dan ontvangt u thuis een rekening.

Hoeveel bezoeken heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van het probleem en het individu. Na een grondige evaluatie zal de fysiotherapeut hun behandelplan voor het revalidatieproces bespreken. 

Hoeveel behandelingen manueel therapie krijg ik vergoed?

Manueel therapie wordt net als reguliere fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Echter worden bij de meeste verzekeraars een beperkt aantal behandelingen voor manueel therapie vergoed van de totale vergoeding. Controleer voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden omtrent manuele therapie.

Wordt de behandeling voor mijn kind vergoed?

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar komt voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Voordeel: u hoeft voor kinderfysiotherapie geen eigen risico te betalen (pas vanaf 18-jarige leeftijd is het eigen risico van toepassing).

 • Het maximale aantal behandelingen voor fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar bedraagt 9 behandelingen per aandoening. Mochten de klachten na deze 9 behandelingen nog niet over zijn, dan heeft het kind nogmaals recht op 9 extra behandelingen.
 • In totaal kunnen er dus maximaal 18 behandelingen per aandoening vergoed worden (voor kinderen tot 18 jaar).  Mochten er meer behandelingen noodzakelijk zijn en u heeft als ouder een aanvullende verzekering afgesloten, dan krijgt uw kind ook een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Hoe kan ik mijn afspraak (en) annuleren of opnieuw plannen?

Als u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren af te bellen. U neemt contact op met de praktijk via ons telefoonnummer: 0297-266700.

Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Kan ik komen sporten zonder dat ik een medische klacht en of blessure heb?

Ja; Jong en oud, mensen met bewegingsklachten en mensen die geen klachten hebben maar wél gezond en fit willen blijven: iedereen kan trainen bij De Bron! Kijk onder het kopje Fitness voor de mogelijkheden.

Wanneer wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed door je basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Vraag bij twijfel je fysiotherapeut of zorgverzekeraar om opheldering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

 • Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
 • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen (zie bijlage) fysiotherapie staan volledig vergoed.
 • Tot 18 jaar gelden voor artrose aan knie of heup, urineverlies, etalagebenen en ziekenhuisopname dezelfde regels als voor volwassenen.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar

 • Als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen (zie bijlage) staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20stebehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) betaal je dan zelf. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt eventueel een aanvullende verzekering afsluiten om ook vergoeding voor de eerste 20 behandelingen te ontvangen.

 • Bij artrose aan knie of heup krijg je maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
 • Bij urineverlies krijg je eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.
 • Bij etalagebenen krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed
 • Bij COPD krijg je, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen per jaar vergoed
 • Fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed
 • Coronapatiënten die na hun besmetting ernstige klachten en beperkingen hebben overgehouden krijgen paramedische herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering, mits ze voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Deze regeling geldt tot 1 augustus 2023. Voor fysiotherapie of oefentherapie geldt een maximum van 50 behandelingen.

Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt, betaal je vanaf 18 jaar eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg).

Let op: als de behandeling doorloopt in een volgende kalenderjaar betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bron: www.defysiotherapeut.com

Bijlage: Overzicht chronische aandoeningen fysiotherapie

Aandoeningen aan het zenuwstelsel

 • Cerebrovasculair accident
 • Ruggemergaandoening
 • Multipele sclerose
 • Perifere zenuwaandoening als sprake is van motorische uitval
 • Extrapyramidale aandoening
 • Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij/zij is jonger dan 17 jaar
 • Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal 2 jaar, na bestraling)
 • Cerebellaire aandoening
 • Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel
 • Radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
 • Spierziekte
 • Myasthenia gravis

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • Aangeboren afwijking
 • Progressieve scoliose
 • Juveniele osteochondrose en hij/zij is jonger dan 22 jaar
 • Reflexdystrofie
 • Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
 • Hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
 • Collageenziekten
 • Status na amputatie
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden, soms verlengd met 6 maanden)
 • Postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
 • Fracturen als deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling) Overige aandoeningen
 • Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius
 • Lymfoedeem
 • Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden na ontslag)
 • Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
 • Weke delen tumoren
 • Diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis

Deze informatie is met zorg samengesteld voor u. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Informatie als deze is echter aan verandering en interpretatie onderhevig. Wij kunnen niet garanderen dat de gegevens 100% volledig en juist zijn op het moment van raadplegen.

Stel een vraag

Staat u vraag er niet bij? Stel hem dan via onderstaand contactformulier of neem telefonisch contact met ons op 0297 266 700.