Specialisten in beweging

Voor wie?
SMC De Bron heeft speciaal voor mensen met astma en COPD een programma voor longreactivatie ontwikkeld. Astma en COPD zijn aandoeningen aan de longen en luchtwegen waardoor u vooral hinder ondervint bij het ademhalen.

Bij COPD maken we onderscheid tussen chronische bronchitis en longemfyseem.

COPD en astma zijn chronische aandoeningen. Dit betekent echter niet dat hier niets aan te doen is. De fysiotherapeut kan u leren hoe u – door goede beweging – uw klachten zoveel mogelijk kunt beperken. Houdt u de conditie van uw longen op peil? Dan heeft u minder last van benauwdheid en hoestbuien bij inspanning. Hoe beter uw conditie, hoe groter uw mogelijkheden worden.

Wat is het doel?
Het hoofddoel van het programma is om u te begeleiden en stimuleren, zodat u een zelfstandige sport- of beweegactiviteit kunt hervatten. Zo kunt u uw conditie op peil brengen én houden. Tegelijkertijd versterkt u uw spieren. Dit vermindert de ontstane lichamelijke beperkingen als gevolg van uw longaandoening.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma duurt drie maanden. Hierbij neemt u twee keer per week deel aan een training van een uur. Tijdens uw eerste bezoek bespreekt u met uw fysiotherapeut welke beperkingen u in het dagelijks leven ondervindt op fysiek vlak. Ook bespreekt u welke doelen u met het programma wilt bereiken. Daarna volgt een conditietest om uw fysieke belastbaarheid te bepalen. Naar aanleiding van uw individuele hulpvraag, de resultaten van de conditietest en de informatie van de longfunctiewaarden stelt uw fysiotherapeut een persoonlijk trainingsprogramma op.

Belangrijke punten in de behandeling zijn:

• Verbeteren van uw ademhalingstechniek. Door het aanleren van ontspannende ademhalingsoefeningen kunt u uw klachten of het verloop van een aanval op een gunstige wijze beïnvloeden.
• Leren ophoesten van slijm. De fysiotherapeut kan u bepaalde hoesttechnieken (huffen) aanleren, waardoor u zelf in staat bent overmatig slijm op te hoesten.
• Leren uw krachten te verdelen. Het is belangrijk dat u leert uw energie te verdelen over de dag.
• Aanleren van ontspanningstechnieken. Benauwdheid gaat vaak samen met verhoogde spierspanning.Het is daarom van belang te kunnen ontspannen.
• Verbeteren van uw conditie. Veel longpatiënten gaan inspanning uit de weg, omdat dit kortademigheid kan veroorzaken. Dit leidt juist weer tot verder conditieverlies. Het is belangrijk hier verandering in te brengen en uw conditie op verantwoorde wijze te verbeteren. U kunt meerdan u denkt!

Hoe zit het met de vergoeding?

Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt het programma voor longreactivatie over het algemeen door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Meer weten?

Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Susanne Kroon.