Specialisten in beweging

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid

Over problematiek rondom poepen en plassen wordt vaak niet gesproken, maar uw kind is zeker niet de enige. Deze problemen komen vaker voor dan gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • bij ongeveer 6,6% van de 4-7 jarige in Nederland incontinentie voor urine overdag voorkomt?
 • 25-30% van de kinderen van 4 jaar niet zindelijk is?
 • urineverlies in de top 3 staat van traumatische gebeurtenissen voor kinderen?

Het is daarom belangrijk om het bespreekbaar te maken met de huisarts en/of de (kinder)bekkenfysiotherapeut.

Wat is een kinderbekkenfysiotherapeut:

Een kinderbekkenfysiotherapeut behandelt kinderen met plas-, poepproblemen en buikpijnklachten. Bij kinderen verloopt het zindelijkheidsproces meestal vanzelf.

Bij sommige kinderen kan het proces langer duren of treden er problemen op. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een niet goed werkende blaas of darm, of wanneer de bekkenbodem- of buikspieren niet goed functioneren. Ook kan het toiletgedrag of de –houding niet optimaal zijn.
De kinderbekkenfysiotherapeut kan hierbij hulp bieden.

Voorbeelden van indicaties waarbij de kinderbekkenfysiotherapeut hulp kan bieden:

 • Urineverlies, denk hierbij aan veel ongelukjes
 • Bedplassen
 • Herhaaldelijk blaasontstekingen
 • Terugval in zindelijkheid
 • Vaak moeten plassen of poepen
 • Obstipatie (verstopping), buikpijnklachten
 • Broekpoepen
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Het niet herkennen van aandrang voor poep of plas.
 • Problemen op het gebied van seksualiteit (adolescenten)

Behandelplan

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek worden de klachten van uw kind geïnventariseerd. Daarnaast zal er lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden en moet u een drink- en plasdagboek en/of poepdagboek bijhouden van uw kind. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht zal er een behandelplan worden opgesteld, aangepast aan de klachten van uw kind.

De behandeling

Afhankelijk van de klachten, kunnen de volgende aspecten aan bod komen tijdens de behandeling:

 • uitleg over de klachten en ontstaanswijze,
 • werking van de blaas en darmen,
 • advisering omtrent toilethouding en -gedrag,
 • voeding, vochtinname en beweging.

Oefentherapie o.a. gericht op bewustwording van het lichaam en aansturing van de bekkenbodemspieren en eventueel het vergroten van de blaascapaciteit. Om uw kind zo snel mogelijk van de klachten af te helpen is het van belang om de adviezen thuis goed op te volgen. Dit vraagt motivatie en doorzettingsvermogen van kind en ouders! Een kind is ongeveer leerbaar vanaf de leeftijd van 5 á 6 jaar. Vanaf deze leeftijd gaat een kinderbekkenfysiotherapeut aan de slag met het kind. Wanneer een kind jonger is, zal de therapie vooral gericht zijn op advisering aan ouders.

kinderfysiotherapeut vinkeveen

NVVB

NVVK

Verwijzing en vergoeding 

In de meeste gevallen is er een verwijzing door een huisarts, het consultatiebureau of een andere specialist. Er is directe toegankelijkheid voor fysiotherapie, waardoor er geen verwijzing nodig is. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken voor uw kind. In dat geval kan overleg met een huisarts of specialist op een later moment z.n. plaatsvinden. De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, hierbij wordt het eigen risico niet aangesproken.

Opleiding

Kinderbekkenfysiotherapie is een extra specialisatie binnen de kinder- en bekkenfysiotherapie. De bekkenfysiotherapeut of de kinderfysiotherapeut heeft hiervoor een 1 jaar durende post-HBO opleiding gevolgd. De opleiding gaat in op problematiek bij poepen en / of plassen en buikpijnklachten.

Vragen en opmerkingen

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Susanne Kroon Tel. nr. 0297-266700 of per E-mail: susannekroon@smcdebron.nl