Manuele therapie

Uw lichaam vormt een complex mechanisme waarin botten, gewrichten, spieren, gewrichtsbanden en kraakbeen ervoor zorgen dat u zich soepel kunt bewegen. Een enorme bundel zenuwen loopt als elektriciteitsdraden door uw lichaam om de spieren aan te sturen.

Een storing in dit systeem kan leiden tot diverse lichamelijke klachten. In de meeste gevallen ontstaan deze klachten door overbelasting als gevolg van een verkeerde houding of beweging, of door letsel na een ongeluk.

Wat is Manuele Therapie?
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom en extremiteiten (Arm- en Beengewrichten).
Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend  in staat om vanuit zijn/haar specifieke en uitgebreide  kennis  patiënten in kaart te brengen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wat doet Manuele Therapie?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Deze technieken worden ook wel manipulaties genoemd.

Manipulaties zijn erop gericht om gewrichten en samenhangende structuren te behandelen met het oog op:
• Pijnvermindering;
• Toename van beweging;
• Verminderen van ontsteking;
• Stimuleren van (spier)ontspanning
• Verbetering van weefselherstel;
• Herstel van functie.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wanneer naar een Manueel Therapeut?
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij heb, kan Manuele Therapie uitkomst bieden.

Veel voorkomende klachten die een manueel therapeut behandelt:
• Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
• Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
• Elleboogklachten met uitstraling naar onderarm;
• Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
• Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
• Duizeligheid bij het bewegen van de nek;
• Kaakklachten al dan niet in combinatie met nekklachten;
• Heupklachten al dan niet in combinatie met liespijn;
• Knie- en enkelklachten;
• Ook manuele therapie voor KISS/KIDD-kinderen.

Of Manuele Therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en het onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Hoe ziet de werwijze van de Manueel Therapeut eruit?
Intake: snel duidelijkheid
Uw eerste afspraak bestaat uit 3 onderdelen; screening, vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.
Screening
Tijdens het eerste consult vindt er een screening plaats. Tijdens de screening wordt uw klacht of klachten uitgevraagd en wordt beoordeeld of er een indicatie is voor Manuele Therapie. Tevens wordt er beoordeeld of het wellicht verstandig is om uw klachten toch door de huisarts te laten bekijken. Is dit het geval, dan wordt er contact opgenomen met uw eigen huisarts en wordt u met een begeleidende brief naar de huisarts terugverwezen.
Vraaggesprek
Als er een indicatie is voor manuele therapie, dan volgt er een uitgebreidere intake waarin naar aanvullende gegevens wordt gevraagd. In het gesprek stelt de Manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze zijn ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Bij deze inventarisatie kan er gebruik worden gemaakt van vragenlijsten.                  Lichamelijk onderzoek
In het daaropvolgend lichamelijk onderzoek worden houding en beweging beoordeeld. Hierbij worden uw aangedane gewrichten onderzocht en vergeleken met de niet aangedane zijde. De Manueel Therapeut gebruikt meetinstrumenten om de cliënt zo objectief mogelijk in kaart te brengen.
Na deze intake worden oorzaken en gevolgen in kaart gebracht en wordt direct beoordeeld of manuele therapie zinvol is voor uw klachten. Is dat het geval, dan zal de manueel therapeut in overleg met u een persoonlijk behandelplan voorstellen, een prognose geven en er wordt een afspraak voor behandeling gemaakt. Zo heeft u meteen na de eerste afspraak inzicht en duidelijkheid over het vervolg.
 
Onderscheid in Kwaliteit?
De manueel therapeut binnen het Sport Medisch Centrum de Bron is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en heeft de opleiding aan de Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie (SOMT) genoten.

1.De specialistenvereniging NVMT is een wetenschappelijke vereniging, die is
   aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 
   en behoort tot de reguliere zorg.

2.De SOMT is gespecialiseerd in masteronderwijs op het gebied van bewegings- 
   gerelateerde klachten.

3.In het Sport Medisch Centrum de Bron lopen geregeld manueel therapeuten in
   opleiding stage. Patiënten worden gevraagd om toestemming voor de
   aanwezigheid van een stagiare(s). Er zijn twee soorten stages; Reguliere stages en
   Miniklinieken.

  • Tijdens de reguliere stages zijn stagiare(s) individueel te gast bij een stagebegeleider, die de hele dag zal begeleiden.
  • Tijdens de miniklinieken komen er meerder manueel therapeuten in opleiding onder begeleiding van een manueel therapeut twee patiënten in kaart brengen.

4. Vanuit Mediferia (Polikliniek voor bewegingsklachten) worden patiënten verwezen voor manueel therapeutische behandeling.

 

Voor meer informatie:
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie; www.nvmt.nl
Stichting Opleiding Musculosekeletale Therapie; www.somt.nl
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie; www.kngf.nl
Mediferia Polikliniek voor bewegingsklachten; www.mediferia.nl

Bovenstaande sites zijn ook gebruikt als bron van deze informatie en geraadpleegd in de periode van 1 tot en met 15 februari 2012.