Specialisten in beweging

Nieuwe Corona update 24 maart

Zoals tijdens de persconferentie is aangegeven zijn er strengere maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gezondheid van onze patiënten en van onze medewerkers staan bij SMC de Bron voorop.

Vandaar dat wij alle maatregelingen nemen en handelen volgens het stappenplan opgesteld door het KNGF over hoe te handelen in de praktijk tijdens deze coronacrisis. Dit stappenplan is gebaseerd op de huidige RIVM-adviezen en de huidige halve lockdown-principes.

Mocht u deze week een afspraak hebben staan voor fysiotherapie dan neemt uw fysiotherapeut telefonisch (of bij geen gehoor per e-mail) contact met u op om samen te bepalen hoe uw behandeling kunnen voortzetten via bijvoorbeeld fysiotherapie online (video consult).

Heeft u vragen neem dan via e-mail contact met ons op: info@smcdebron.nl