Specialisten in beweging
De-Bron-37b-van-1

Nieuwsbrief December 2022

In  deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste informatie rondom vergoedingen en verzekeringen voor fysiotherapie in 2023.

Het is verstandig om uw zorgverzekering voor 2023 kritisch tegen het licht te houden. Bent u verzekerd voor de fysiotherapeutische zorg die u (misschien) nodig hebt? Betaalt u niet te veel zorgpremie? En kunnen de kleine lettertjes nog voor verrassingen zorgen?

Alle zorgverzekeraars hebben wederom de premies van hun basisverzekering en aanvullende verzekeringen verhoogd. Om te zorgen dat u ook voor komend jaar een weloverwogen keuze kunt maken, willen wij met deze nieuwsbrief graag gerichte informatie geven over uw keuzemogelijkheden voor 2023 als het gaat om aanvullende verzekeringen.

Besluit u om van zorgverzekeraar te wisselen? Zeg dan vóór 31 december uw huidige zorgverzekering op. Als u niets doet, loopt uw bestaande verzekering gewoon door.

Hoeveel fysiotherapie heeft u nodig?

Dat is de belangrijkste beginvraag. Bepaal hoe groot de kans is dat u komend jaar fysiotherapie nodig hebt en zo ja, hoeveel behandelingen dan? Hoeveel zorg had u het afgelopen jaar nodig? Sport u veel dan biedt dat naast enorme voordelen ook een verhoogd blessurerisico. Ook als u vaak last hebt van spieren of gewrichten, is de fysiotherapeut misschien vaker nodig. Een ruime dekking kan in dat geval raadzaam zijn.

Check het aantal behandelingen

Controleer op tijd of het aantal behandelingen dat wordt vergoed, overeenkomt met wat u nodig denkt te hebben. We hebben een overzicht van aanbevolen polissen opgesteld. In deze polissen wordt er op een faire vergoeding gegeven, zijn voldoende behandelingen opgenomen en wordt geen medische selectie toegepast. Naast fysiotherapie kunnen er ook nog andere vergoedingen in de aanvullende verzekering zitten. Een overzicht aanbevolen polissen fysiotherapie in aanvullende verzekeringen vindt u hier:

Zorgverzekering fysiotherapie 2023 (Poster A2 liggend)_DEF

PAS OP Kleine lettertjes

Sommige polissen beloven dat ze veel behandelingen vergoeden, maar ze eisen wel dat u vanaf een bepaald aantal behandelingen bij de zorgverzekeraar een machtiging aanvraagt. Zonder die machtiging komt u niet voor verdere vergoeding in aanmerking. Het kan ook zijn dat u op basis van huidige gezondheidsproblemen wordt uitgesloten voor een bepaalde aanvullende verzekering (niet voor de basisverzekering, de zorgverzekeraar moet u aannemen voor de basisverzekering). Zorgverzekeraars zijn goed in de zogenaamde kleine lettertjes. Bestudeer deze goed alvorens over te stappen.

Voor een uitgebreide checklist kijkt u op de wedsite van de fysiotherapeut:

https://defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/checklist

 Vergoeding fysiotherapie

Dit jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars nog een contract. Bent u aanvullend verzekerd dan zullen de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend worden.

Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie dan betaalt u ons praktijktarief.  Dus stel u heeft 6 behandelingen in uw aanvullende pakket bij de zorgverzekeraar, maar heeft 8 behandelingen nodig dan betaalt u voor die 2 behandelingen ons praktijktarief. De eerste 6 behandelingen worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Voor de andere 2 behandelingen ontvangt u een factuur (die factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar).

Eigen risico en fysiotherapie

In ruim 80% van alle gevallen wordt fysiotherapie vanuit uw aanvullende pakket vergoed. Er geldt dan nooit een eigen risico. Bij fysiotherapie uit de basisverzekering betaalt u wel eerst een eigen risico. Wanneer fysiotherapie in de basisverzekering valt is nogal complex. Uiteraard kunt altijd uw fysiotherapeut vragen of onze website checken: Wanneer wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

 Verwijzing van arts niet nodig

Verwijzing van een arts of specialist is niet nodig. U kunt direct naar de fysiotherapeut!

 Aanvullende vragen

Zorgverzekeringen zijn vooral niet transparant. Heel veel polissen met nog meer kleine lettertjes. Zorgverzekeraars hebben ook weer heel veel zogenaamde labels. Hoewel die labels onder één zorgverzekeraar vallen, zijn zaken toch behoorlijk anders geregeld.

Overzicht zorgverzekeraars_DEF

Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, vraag ons dan gerust.

Wij helpen u graag!

Met vriendelijke groet,

Team SMC de Bron